บริษัทของเรา


บริษัท บี ยู สกิน จำกัด รับสร้างแบรนด์ พร้อมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งจุดขายของผลิตภัณฑ์แต่ละตัว นอกจากนี้จะอธิบายถึงวิธีการทำงานแต่ละขั้นตอนว่ามีอะไรบ้างตั้งแต่เริ่มต้น จนแล้วเสร็จ และในแต่ละขั้นตอนจะใช้เวลานานกี่วัน ค่าใช้จ่ายประมาณการที่เกิดขึ้นเท่าไหร่

เมื่อเราได้แนะนำผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจแก่ลูกค้าเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งถ้าใครที่คิดอยากจะสร้างแบรนด์เป็นของตัวเอง บอกความต้องการ และงบประมาณเงินลงทุน

ทางบริษัทก็จะคิดคำนวณให้ มีทีมกราฟิกช่วยออกแบบโลโก้สินค้า โดยที่เราสามารถเลือกบรรจุภัณฑ์ สี และกลิ่น จากนั้นก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการทำสัญญา และทำการเลือกและทดสอบบรรจุภัณฑ์ พร้อมออกแบบชื่อแบรนด์ โลโก้แบรนด์ตามความต้องการของลูกค้า และยื่นขอจดแจ้ง อย. ในขณะเดียวกันลูกค้าต้องเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับบริษัท พร้อมทั้งตั้งชื่อแบรนด์ของคุณ เพื่อนำไปใช้ประกอบการยื่นจดสูตรสำหรับแบรนด์ของลูกค้า เพื่อขอเลขที่จดแจ้งกับทางองค์การอาหารและยา

 

 


วิสัยทัศน์ และ นโยบาย ของโรงงาน


ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและปลอดภัย ตามเอกลักษณ์ของลูกค้า ในราคายุติธรรม


รางวัลแห่งความสำเร็จ


เมื่อปีที่แล้วทางบริษัทที่ได้รับรางวัล SMEs สร้างอาชีพ
Awards 2019 – The Best of Factory and Innovative